Familjerätt advokat stockholm - Advokatbyrån Caroline Thomaeus AB - Stockholm - Bodelning, Familjerätt, Vårdnadstvist, delad vårdnad barn advokat i stockholm
280
page-template-default,page,page-id-280,bridge-core-2.7.7,ajax_fade,page_not_loaded,,qode_grid_1300,qode-theme-ver-16.1,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-6.7.0,vc_responsive
 

Familjerätt advokat stockholm

Familjerätt advokat stockholm

Familjerätt advokat stockholm

Vi kan Familjerätt advokat stockholm på bästa sätt

Vårdnad, boende och bindning regleras av kapitel 6 i föräldrabalken och FN:s konvention om barnets rättigheter, som nyligen införlivats i svensk lag. Utgångspunkten för lagstiftningen är att barnets bästa är i främsta rummet och huvudregeln är att barnets bästa är gemensam vårdnad.

Det kan dock i vissa fall vara lämpligt att ansöka om ensam vårdnad. Ett starkt argument för att en förälder ska ha ensam vårdnad om ett barn är om det förekom våld i relationen, eller om den andra föräldern gjort sig skyldig till övergrepp eller vanvård. Familjerätt advokat Stockholm, här AdvokatCT, hjälper er med alla stegen.

Man kan läsa om detta på regeringens hemsida.

Ensamstående vårdnadshavare kan också bli aktuellt om samarbete och kommunikation mellan föräldrar inte fungerar. Detta eftersom föräldrar med gemensam vårdnad ska kunna fatta gemensamma beslut om sina barn. Det kan till exempel handla om viktiga frågor om barnomsorg och behandling, ansöka om pass, gå i skolan eller resa utomlands.

Det är viktigt att föräldrar med gemensam vårdnad kan strunta i eventuella tvister mellan dem och sätta sina barns bästa främst. Om detta inte är möjligt kan det vara lämpligt att någon av föräldrarna ansöker om ensam vårdnad. Även i ensam vårdnad har barnet rätt att kontakta och umgås på olika sätt med den andra föräldern.

För barn som är separerade från sina föräldrar är det viktigt att veta när de bor hos sin pappa, när de bor hos sin mamma och vem de ska bo hos under semestern. Det vore trevligt om föräldrarna hade ett tydligt avtal eller så skulle det vara upp till domstolen att avgöra hur vårdnad, boende och umgänge skulle regleras. Hos familjrätten får man ofta hjälp med liknande, inklusive samarbetsförhandling och att skriva ett verkställbart avtal om ditt barn, så att säga.

Naturligtvis kan parterna teckna avtal som de själva kan relatera till, men för att ett avtal ska vara juridiskt bindande måste det godkännas av den kommunala socialnämnden. Om en överenskommelse inte kan nås måste du ändå söka hjälp av en advokat som bistår genom rättegången. Det är här vi kommer in och är er familjerätt advokat Stockholm där vi företräder er.

När ni har delat på er, kan vi även hjälpa er vidare. Läs om bodelning här.